NAŠA MISIA

Ak jeden obraz povie viac ako tisíc slov, koľko toho vieme povedať cez 3D animácie, virtuálnu realitu, alebo interaktívne hry simulujúce procesy v životnom prostredí? Túto otázku sme si položili na začiatku našej cesty. Ľudia sú zo svojej podstaty vizuálne založené tvory a moderné technológie nám umožňujú vytvárať realistické interaktívne vizualizácie, vďaka ktorým môžeme širokej verejnosti vysvetliť aj komplexné environmentálne problémy jednoducho a efektívne. Sme presvedčení, že pochopenie prírody je základom k jej ochrane, veď ako majú ľudia chrániť niečo čo nepoznajú? A práve to sa stalo našou misiou: poďme využiť dostupné najmodernejšie technológie a učme sa spolu o životnom prostredí interaktívne.

NAJNOVŠIE TECHNOLÓGIE VO VZDELÁVANÍ O PRÍRODE

Aby sme posunuli osvetu o environmentálnych problémoch do “ďalšej dimenzie”, prinášame unikátnu kombináciu najmodernejších technológií. Každá dokáže osloviť inú skupinu, alebo sa hodí na iné použitie. Ich správnou kombináciou vieme priblížiť prírodu divákom doslova na dotyk.

2D animácie

2D animácie

Vizuálne jednoduchšie animácie, ktoré rozprávajú príbeh zjednodušene a preto sú ľahšie na pochopenie. Sú vhodné na pochopenie podstaty, alebo na vzdelávanie detí.

3D animácie

3D animácie

Zobrazujú svet a deje v ňom realisticky preto sú vhodné na vizualizáciu zložitých štruktúr a zachovávajú vedeckú presnosť. Sú pripravované na mieru pre potreby rýchleho pochopenia procesov v prírode.

Virtuálna realita

Virtuálna realita

Pomocou virtuálnej reality sa môžete pozrieť do bunky či na dno oceánu a objavovať prírodný svet. Navyše s ním môžete interagovať a tak lepšie pochopiť ako funguje.

Obohatená realita

Obohatená realita

Prepája analógové a digitálne svety. Stačí, že namierte fotoaparát mobilu na obrázok v knihe alebo piktogram v múzeu a zobrazí sa obohatená realita.

Personalizované online vzdelávanie

Personalizované online vzdelávanie

Naše online vzdelávacie platformy sa prispôsobujú svojim obsahom cieľovým skupinám. Žiaci na základných školách sa učia zo zjednodušených materiálov základné princípy, zatiaľ čo odborníci si môžu preštudovať podrobne všetky detaily. To všetko na jednom mieste.

Natáčanie dokumentárnych filmov - 360°, 3D, 4K

Tvorba dokumentárnych filmov

Dokumenty natáčame aj v 3D a obohacujeme ich animáciami, čím vzniká vizuálne veľmi atraktívny zážitok pre divákov. Sledovanie je nielen zábavnejšie, ale aj náučnejsie.

TRIEDENIE ODPADU VO VIRTUÁLNEJ REALITE

V našej hre si môžete vyskúšať triedenie odpadu na triediacej linke vo virtuálnej realite. Hlavným cieľom hry je hravou formou učiť deti aj dospelých o odpadoch a recyklácii a simulovať ich vplyv na životné prostredie a klimatické zmeny.

KTO SME

Sme rôznorodý tím a naším cieľom je popularizácia prírody ale aj demonštrácia negatívnych vplyvov ľudstva na prírodu ale aj na ľudstvo samotné. Snažíme sa vtiahnuť divákov, získať si ich pozornosť a ukázať im tieto negatívne vplyvy. Iba keď ľudia pochopia dôsledky svojich činov, môžu zmeniť svoje správanie. Vďaka najmodernejším technológiám prinášame do oblasti životného prostredia kombináciu sveta viditeľného, aj toho neviditeľného – skrytého ľudskému oku, aby sme dokázali pochopiť čo sa deje s našou planétou.

NÁŠ TÍM


Member Image


Tibor Danilla

Chairman of the association
Member Image


Marian Zelina

Marketing and team management
Member Image


Peter Fodor

Nature and conservation education
Member Image


Michal Prokeš

Project management
Member Image


Denisa Letková

Project management
Member Image


Jakub Mrocek

Environmental campaigning

KONTAKTUJTE NÁS


Zaujalo vás čo robíme? Skontaktujme sa.

Sídlo

Príroda na dotyk, občianske združenie
Námestie SNP 74/28
960 01 Zvolen

Kontakt

+421 903 725 972
info@prirodanadotyk.sk